Conștientizare și informare

Conștientizare și informare

De ce sunt valoroase pajiștile? – un material în patru părți, realizat de specialiști, pentru popularizarea pajiștilor din România.

<< Introducere: definiție, clasificare, legătura omului cu pajiștile

<< Biodiversitatea pajiștilor

<< Practici agricole de care depind (cosit și pășunat)

<< Servicii ecosistemice sau ce beneficii ne oferă pajiștile

Share this post: