Gyepek ökológiája

A gyepek élőlényközössége összetett kapcsolatrendszerben van. Élelem-fogyasztó, illetve zsákmány-ragadozó viszony, versengés, szimbiózis, parazitizmus, kommenzalizmusspeciális kapcsolat két növény vagy állat között, amelyben az egyik a másik által meghagyott élelmet fogyasztja mind fellelhető. Ez a bonyolult kapcsolatrendszer hozzájárul a közösség rezilienciájáhozaz életközösség azon képessége, hogy regenerálódik egy zavaró vagy kedvezőtlen esemény után. Minél több faj alkotja a közösséget (vagyis minél nagyobb a biodiverzitás), annál nagyobb a közösség rezilienciája.

Magas természeti értékű gyep: kaszáló a Borgói-havasokban

A romániai gyepek szerkezetét befolyásoló tényezőkről...

A kontinensek belsejében található kiterjedt, klimaktikus gyepek esetében általában kevés, de erőteljesen uralkodó fűfaj határozza meg a növényzetet, hiszen csak néhányan képesek igazán sikeresen alkalmazkodni az éghajlati feltételekhez. Ez a pár faj gyökérzetükkel behálózzák a talajt, és hatékonyan tudják felszívni azt a kevés csapadékot, ami rendelkezésükre áll. Más, kevésbé alkalmazkodott növényfajok ritkásabban jelennek meg, olyan helyeken, ahol kisebb-nagyobb zavarások, esetleg nagy nyári viharok, egy-egy foltban az uralkodó fűfajokat éppen kipusztították. Tehát a gyepközösség szerkezetét legnagyobb mértékben az éghajlat határozza meg.

A mi tájaink azonban nemcsak, hogy az erdő és az erdőssztyepp közötti átmeneti zónában vannak, de az itt találkozó biogeográfiai régiók (Románia öt biogeográfiai régió találkozásánál helyezkedik el) és a történelmi, extenzív tájhasználat különösen összetett gyepközösségek kialakulását eredményezte.

A természetes és természetközeli élőhelyek gazdag fajkészlete, az egyes növényfajok eltérő életmódja (különböző módon növekednek, szaporodnak, illetve a nyugalmi időszakot különböző módon vészelik át - akár a téli hideget, akár a nyárközépi aszályt), a növényevő állatok különböző legelési szokásai, a gyepen élő állatok aktivitása, illetve a rendszeres emberi beavatkozások (kaszálás, legelőtisztítás) együttesen határozzák meg a természetközeli gyepeink szerkezetét és fejlődését.

A gyepek dinamikus egyensúlyáról...

A gyepeket legnagyobb részben évelő növényfajokáttelelő gyökérzettel rendelkező növények, amelyek több évig élnek alkotják, és tudjuk azt is, hogy a növények nem változtatják a helyüket. Vagy mégis? A gyepet alkotó növények dús, szerteágazó gyökérrendszert fejlesztenek, hiszen minden évben tovább növelik azt, sűrűn behálózva a talajt. A gyökereken rügyek vannak, amelyekből hajtások fejlődhetnek ott, ahol a körülmények éppen megfelelőek (legjobbak a fényviszonyok, nincsenek konkurensek, vagy éppenséggel feldúsultak a tápanyagok az állatok trágyája miatt).

Sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys) foltja (genet), számos hajtással (modulok, klónok).

Bár a föld felszíne felett mi különálló szárakat láthatunk (modulok), a talajban ezek sokszor ugyanazon növényegyedhez tartoznak (genet) - mint a szamóca esetében, csak ez utóbbinál az indák a föld felett terjednek, de ugyanúgy a szabad és megfelelő kis csupasz talajfoltocskán gyökereznek le. Így a növények mindig a számukra legalkalmasabb foltot keresik, ahol kifejlődhetnek az újabb modulok, ahol pedig a körülmények előnytelenné válnak, ott egy-egy modul ugyan elpusztul, de nem a teljes genet.

Természetesen minden növényfaj számára más és más jelenti a legmegfelelőbb helyet. Vannak, amelyek a friss hangyabolyokon vagy vakondtúrásokon szeretnek kibújni, ahol nem kell versengjenek a fényért (például a kakukkfű). Mások, amelyek a tápanyagdús foltokat szeretik, az állatok által elhullatott trágyahalmok helyén nőnek ki (mint a tarackbúza vagy az ebír).
Ahol sokat legelnek az állatok, felszaporodnak a szúrós, tövises növények (mezei iringó, vagy a tövises iglice), hiszen ezeket az állatok nem legelik le, de ugyanakkor ezek védelmében (dajkanövények) nagyobb sikerrel virágozhatnak az állatok által kedvelt fajok. Földben lakó állatok kotorékainak közelében az eróziót jobban elviselő növények virulhatnak (például a ligeti zsálya).

A sort még sokáig lehetne folytatni, de ez a néhány példa máris szemlélteti, hogy a gyepek fajgazdagsága és az enyhe zavarások sorozata dinamikus egyensúlyban van, amelyben a gyepközösség fajai állandóan helyet cserélnek, és a számukra legmegfelelőbb kis foltot veszik leghamarabb birtokba. Legjobban talán kis léptékben érzékeltethetjük a természetközeli gyepeink kivételes fajgazdagságát: 15 négyzetméteren akár 60 növényfajt is találhatunk, és jellegzetesek a különböző növényfajok kis foltjai (ezt értjük mikrofoltosság alatt).

Félszáraz gyepeken megfigyelhetjük különböző fajok egymásba szövődő foltjait, melyek egy mozaikos növényzetborítást alkotnak.
A csörgő kakascímer és a mezei csormolya félparazita növényeka félparazita, hemiparazita, vagy fakultatív parazita növények csak az oldott ásványi sókban gazdag vizet szívják el a gazdanövénytől, és önálló fotoszintézisre is képesek. Ezért a félparazita növények zöldek, ellentétben a holoparazita, vagy obligát parazita növényekkel, amelyek az összes szükséges tápanyagukat a gazdanövénytől vonják el, így nem is tartalmaznak klorofillt, nagyrészt fűféléken élősködnek. Mivel ezzel csökkentik a füvek növekedési erélyét, a virágok nagyobb eséllyel fejlődhetnek, táplálékot nyújtva a beporzóknak.

A gyepközösség rezilienciájaaz életközösség azon képessége, hogy regenerálódik egy kedvezőtlen esemény után pont e rendkívüli fajgazdagság és dinamikus egyensúly miatt nagy, és a közösség ezért ellenálló az invazív növények betelepedésével szemben, illetve szintén emiatt tud közösségként gyorsan válaszolni a környezeti hatásokra.

A csupasz foltokat hamar benövi a növényzet, ebben az esetben kakukkhomokhúr, mezei szulák, fehér tisztesfű és töviskés imola.
A túlhasználás, a gyepek feltörése, a túl gyakori égetés megbontja ezt a dinamikus egyensúlyt. Az érzékenyebb fajok eltűnnek a közösségből, gyomoktalajbolygatás, emberi tevékenység nyomán megjelenő növények, burjánok telepednek be, felerősödik a talajerózió, és nemcsak a gyep termelése, de az általa nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokÖkoszisztéma szolgáltatásoknak azokat az élet számára nélkülözhetetlen javakat és szolgáltatásokat nevezzük, amelyeket az egészséges ökoszisztémák ingyen biztosítanak az emberiség számára, az egyszerűektől (élelem, talaj termékenysége, faanyag) az összetettekig (beporzás, széndioxid elnyelése, víz visszatartása). A természetes ökoszisztémák emberi tevékenységek által okozott nagymértékű károsítása jelentősen csökkenti az ökoszisztémák azon képességét, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítani tudják. is jelentősen csökkennek.
Megosztás: