Védett gyepek a romániai Natura 2000-es területeken

A Kárpát-medencében és Romániában természetes és természetközeli gyepek széles skálájával találkozhatunk, tájegységek, domborzati formák és vízellátottság, vagy éppen talajtípusok szerint. Sokan ezek közül növényfajaik változatossága, és a bennük otthonra találó állatvilág miatt védendő természeti értéknek, Natura 2000-es közösségi fontosságú élőhelynek számítanak.

A Natura 2000-es védett területek hálózata olyan védett területeket foglal magába, amelyeket ritka természetes élőhelyek, és veszélyeztetett fajok szaporodó és telelő helyeinek a védelmére jelöltek ki. A természetvédelmi célokon kívül, a területeken élő helyi közösségek olyan érdekei is szerepet kapnak, mint a természetbarát turizmus, a környezetbarát mezőgazdaság, a természeti és kulturális örökség védelme.

A Natura 2000-es védett területek típusai

  • A Különleges természetmegőrzési területek (SCI) célja a természetes élőhelyek megőrzése, illetve helyreállítása, valamint azoknak a közösségi fontosságú fajoknak a védelme, amelyek szerepelnek az Élőhelyvédelmi IrányelvAz Élőhelyvédelmi Irányelv és a Madárvédelmi Irányelv olyan törvényes eszközök, amelyek a természetvédelem alapját képezik az Európai Unióban függelékeiben. Hazánkban jelenleg 435 különleges természetmegőrzési terület található.
  • A Különleges madárvédelmi területek (SPA) célja azon vándormadarak, illetve a veszélyeztetett, sérülékeny és ritka madárfajok védelme, amelyek szerepelnek a Madárvédelmi IrányelvA Madárvédelmi Irányelv és az Élőhelyvédelmi Irányelv olyan törvényes eszközök, amelyek a természetvédelem alapját képezik az Európai Unióban függelékeiben. Hazánkban jelenleg 171 különleges madárvédelmi terület található.

Jellegzetes védett gyepes élőhelyek Romániában

Jogi szempontból, a gyepek – vagyis a legelők és a kaszálók – mezőgazdasági területeknek számítanak. Ezért ezek az élőhelyek függnek a mezőgazdaságtól, pontosabban az ezeken gazdálkodó emberek által alkalmazott  mezőgazdasági művelési formáktól (kaszálás, legeltetés).

A magas természeti értékű gyepek az úgynevezett magas természeti értékű mezőgazdasági területek (High Nature Value Farmland) közé tartoznak, melyek magukba foglalják azokat a nagy biodiverzitású területeket, amelyeknek a megmaradása a hagyományos mezőgazdasági tevékenységektől függ (ilyenek például a kaszálással és legeltetéssel fenntartott természetközeli gyepek, az élősövényekkel tarkított mozaikos tájak, az extenzív gyümölcsösök). Ezeket a területeket arról ismerhetjük fel, hogy:

  • változatos élőhelyeknek és fajoknak adnak otthont,
  • regionálisan, országosan, vagy európai szinten védett fajokkal találkozhatunk rajtuk.

Veszélyek

A gyepek esetében (különösen a magas természeti értékű gyepek esetében) a természeti állapot (élőhelyek és fajok konzervációs állapota) nagy mértékben függ attól, hogy a területeken gazdálkodó emberek megőrzik-e a hagyományos mezőgazdasági rendszereket. Ezért ezeket az élőhelyeket leginkább a következő tevékenységek veszélyeztetik:

  • intenzív, gépesített mezőgazdaság;
  • műtrágyák és növényvédő szerek használata;
  • túllegeltetés;
  • feltörés.

Védett, Natura 2000-es gyepek Romániában

Hazánk három nagy földrajzi zónájában (síkság, dombvidék és hegyvidék) 14 védett (Natura 2000-es) gyeptípus található meg. Ezek közül 9-et az eltűnés fenyegeti, ezért kiemelt fontosságúak

Alább ezeknek az élőhelytípusoknak a listája látható, táblázatos formában.

Megjegyzés: A csillaggal (*) jelöltek az Európai Unió szintjén veszélyeztetett élőhelyek. Ezeket az Élőhelyvédelmi IrányelvAz Élőhelyvédelmi Irányelv és a Madárvédelmi Irányelv olyan törvényes eszközök, amelyek a természetvédelem alapját képezik az Európai Unióban I. sz. Mellékleteaz Élőhelyvédelmi Irányelv I. sz. Melléklete összesen 233 természetes európai élőhelyet tartalmaz, amelyek közül 71-et fenyeget az eltűnés veszélye, emiatt ezek kiemelt fontosságú élőhelyek sorolja fel. Ez azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy ezek az élőhelyek megmaradjanak, különleges természetmegőrzési területeket (SCI) kell kijelölni.
Megosztás: