Agrár-környezetvédelem

Mi a KAP?

A Közös Agrárpolitika (KAP, Common Agricultural Policy - CAP) egy európai szintű támogatási rendszer, amelyet az Európai Unió költségvetéséből finanszíroznak, és amelynek célja a mezőgazdaság termelékenységének növelése, a népesség élelmiszerellátásának stabilizálása, a gazdálkodók védelme, a vidéki táj megőrzése stb.

A 2021-2022-es időszakra meghosszabbították a 2014-2020-as programot, mivel ez egy átállási periódus a következő KAP keret stratégiára, amely csupán 2023-tól kezdődően fog érvénybe lépni.

Románia és a KAP

Az Európai Unióhoz való csatlakozásakor Románia olyan európai alapokat kezdett el kezelni, amelyeknek a célja a romániai gazdálkodók és mezőgazdaság segítése. A támogatások folyósítása a Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökségen (APIA - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) keresztül történik.

Jelenleg több, mint 100 támogatási intézkedés-csomag létezik Romániában, de mi az alábbiakban kizárólag az úgynevezett agrár-környezetvédelmi intézkedés-csomagokra (“agro-mediu”) fogunk koncentrálni, amelyek plusz anyagi juttatásokat tesznek elérhetővé a gazdálkodóknak annak fejében, hogy a biológiai sokféleség megőrzése érdekében bizonyos szabályokat tartsanak be.

Mik az agrár-környezetvédelmi intézkedés-csomagok?

Az utóbbi évtizedek egyre intenzívebbé és gépesítettebbé váló mezőgazdasága rendkívül magas környezeti terheléssel jár, különösen ami a biodiverzitást illeti. 1992-től kezdődően sok kezdeményezést indítottak a KAP keretén belül, amelyeknek a célja, hogy ezt a környezeti terhelést csökkentsék – ezek közé tartoznak az agrár-környezetvédelmi intézkedések. Ezek nem egységesek európai szinten, minden egyes Európai Uniós tagállam országos szinten dolgozza ki őket.

Az agrár-környezetvédelmi támogatás-csomagok olyan intézkedéseket feltételeznek, mint a növényvédő szerek és műtrágyák használatának csökkentése, a legelő állatok létszámának meghatározása a legelő eltartóképességének megfelelően, bizonyos vadon élő állatfajok számára szükséges élőhelyek megtartása stb.

Annak ellenére, hogy az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket azért vezették be, hogy csökkentsék a mezőgazdaság vadvilágra gyakorolt negatív hatását (és hogy hozzájáruljanak a biodiverzitás megőrzéséhez az Európai Unióban), több tanulmány is kimutatta, hogy az eredményességük messze elmaradt az elvárásoktól, figyelembe véve a befektetett finanszírozások mértékét.

Projektünk célja, hogy hozzájáruljon a romániai agrár-környezetvédelmi intézkedés-csomagok javításához, és hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kisgazdaságok nagyon fontos értékkel bírnak társadalmi szinten, hiszen ökológiai termékeket állítanak elő, megőrzik a hagyományos gazdálkodási formákat, javítják a talaj, víz és levegő minőségét, valamint hozzájárulnak egy kiegyensúlyozott kultúrtáj megőrzéséhez.

Romániai gazdák számára jelenleg elérhető agrár-környezetvédelmi csomagok

Hasznos linkek [csak román nyelven elérhető]:

Megosztás: