Agro-mediu

Ce este PAC?

Politica Agricolă Comună (Common Agricultural Policy - CAP) reprezintă un sistem de subvenții și programe, gestionat și finanțat la nivel european din resursele bugetului Uniunii Europene, prin care se urmărește: creșterea productivității agricole, aprovizionarea stabilă a populației cu alimente, protejarea agricultorilor, conservarea peisajului rural ș.a.

Pentru 2021-2022, s-au prelungit majoritatea normelor din 2014-2020, întrucât această perioadă marchează o etapă de tranziție către viitorul cadru al planurilor strategice PAC, care va intra în vigoare începând cu 2023.

România și PAC

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a început să gestioneze fonduri europene destinate susținerii fermierilor români și a agriculturii românești, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

În momentul de față, există peste 100 de scheme, măsuri și pachete, dar ne vom opri asupra așa-numitelor pachete de agro-mediu, create pentru a motiva fermierii să respecte niște cerințe specifice, cu rol important în conservarea biodiversității.

Ce sunt pachetele de agro-mediu?

Intensificarea și modernizarea practicilor agricole din ultimele decenii au adus presiuni foarte mari asupra mediului și, în special, asupra diversității biologice. Începând cu 1992, au apărut mai multe inițiative și măsuri în PAC menite să reducă aceste presiuni, printre care - măsurile de agro-mediu. Ele nu sunt standardizate la nivel european, ci sunt dezvoltate la nivel național de către fiecare stat membru UE.

Pachetele de agro-mediu includ măsuri precum: reducerea fertilizanților și a pesticidelor, stabilirea încărcăturii de animale pe pajiști, protecția și îmbunătățirea habitatelor necesare unor specii de animale sălbatice etc.

Cu toate că măsurile de agro-mediu au fost introduse pentru reducerea efectelor negative ale agriculturii asupra habitatelor și a speciilor sălbatice din Europa (dar și pentru a contribui la obiectivul UE de a stopa pierderea biodiversității), rezultatele obținute în urma mai multor studii au arătat că acestea nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și au adus până în prezent prea puține rezultate în comparație cu volumul surselor financiare investite.

Prin acest proiect, dorim să ne implicăm în îmbunătățirea măsurilor actuale de agro-mediu și climă eligibile în România și să arătăm că, odată cu aplicarea practicilor prietenoase cu natura, micii fermieri aduc întregii societăți un aport valoros prin: oferta de produse ecologice, păstrarea practicilor tradiționale, îmbunătățirea calității solului, apei și a aerului, precum și prin contribuția la menținerea unui peisaj armonios.

Pachetele de agro-mediu disponibile pentru agricultorii și fermierii din România

Linkuri utile:

Share this post: