Conștientizare și informare

Conștientizare și informare

De ce sunt valoroase pajiștile? – un material în patru părți, realizat de specialiști, pentru popularizarea pajiștilor din România.

<< Introducere: definiție, clasificare, legătura omului cu pajiștile

<< Biodiversitatea pajiștilor

<< Practici agricole de care depind (cosit și pășunat)

<< Servicii ecosistemice sau ce beneficii ne oferă pajiștile

La pas prin situl Râpa Lechința, județul Mureș – un material în două părți, în care prezentăm particularitățile acestei arii protejate și speciile de plante pe care le putem aici întâlni.

<< Partea I: Despre glimee și pajiști stepice – particularitățile sitului

<< Partea a II-a: Despre compoziția pajiștilor – diversitatea de specii

Share this post: