Detalii

De ce trebuie să salvăm pajiștile?

România este una dintre cele mai bogate țări în pajiști din UE, pășunile și fânețele ocupând 33% din suprafața agricolă a țării noastre. Conservarea pajiștilor este importantă atât pentru biodiversitate, cât și pentru comunitățile care le gestionează și care depind de aceste ecosisteme pentru subzistență.

Însă, pajiștile nu sunt apreciate la justa lor valoare nici de publicul larg, nici de autorități. Ele se află sub un atac continuu prin transformarea lor în terenuri arabile, dezvoltarea infrastructurii (construcții, drumuri etc.) și prin supraexploatare (suprapășunat). Din păcate, folosirea terenurilor ca pajiști nu e destul de rentabilă pentru fermieri, iar autoritățile nu iau măsurile necesare pentru a opri dispariția lor.

Porțiune arată dintr-o făneață la Dumbrăvioara, Mureș

În consecință, pajiștile din România se degradează sau dispar, ele nemaiputând îndeplini rolurile esențiale de furnizori de servicii ecosistemiceServiciile ecosistemice sunt acele bunuri și servicii indispensabile vieții, pe care ecosistemele sănătoase le oferă în mod gratuit omenirii, de la cele mai simple (hrană, apă, aer, sol, lemn) la cele mai complexe (polenizarea, stocarea dioxidului de carbon sau reținerea apei). de aprovizionare, reglare sau culturale.

Proiectul nostru

Nume proiect: Îmbunătățirea politicilor de agro-mediu prin cercetări participative și incluziune civică
Slogan: Mai multe pajiști, mai multe foloase!
Perioada: 3 ani / 15.01.2021-15.01.2024
Finanțat: prin Programul Active Citizens Fund România, de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021
Valoare: 224.587,00 euro
Scopul proiectului este conservarea patrimoniului natural și peisagistic al pajiștilor din România.

 

Ne propunem

  • să tragem un semnal de alarmă și să aducem în discursul public fenomenul dispariției și degradării pajiștilor;
  • ca grupurile-țintă (fermieri, autorități responsabile, dar și publicul general) să recunoască valoarea acestor habitate;
  • să exercităm presiune prin litigii juridice asupra autorităților și să formulăm o plângere către Comisia Europeană privind nerespectarea angajamentelor asumate (de menținere a suprafeței pajiștilor) cu ocazia aderării la UE;
  • să implicăm fermierii în îmbunătățirea măsurilor de agro-mediu existente și în elaborarea de noi măsuri.

Activități

  • Cercetare sociologică în 7 județe: Arad, Bihor, Cluj, Covasna, Mureș, Satu-Mare, Timiș;
  • Activități de tip watchdog și monitorizare;
  • Evaluarea eficienței pachetelor de agro-mediu;
  • Sensibilizarea publicului larg;
  • Activități de educație ecologică pentru studenți.

Comunele-țință ale proiectului

Parteneri

Share this post: