Ecologia pajiștilor

Legăturile dintre membrii comunităților caracteristice pajiștilor sunt foarte complexe. Există relații de tip hrană și consumator, pradă-prădător, competiție, simbioză, parazitism, comensualismformă specifică de relații între două plante sau două animale, în care unul folosește resturile de hrană ale celuilalt. Toate aceste interacțiuni contribuie la creșterea nivelului de reziliențăcapacitatea unei comunități de a se reface în urma unui deranj, a unei intervenții sau a unei situații nefavorabile. Cu cât există mai multe specii care formează o comunitate (adică biodiversitatea este mai ridicată), cu atât nivelul ei de reziliență este mai mare.

Pajiște de înaltă valoare naturală: fâneață din Munții Bârgăului

Despre factorii care influențează structura pajiștilor din România

Pe întinsele pajiști climatice din interiorul continentelor predomină de regulă numai câteva specii de iarbă, care sunt capabile să se adapteze cu succes condițiilor climatice. Aceste specii realizează o țesătură densă de rădăcini în sol, absorbind cu eficiență cantitatea oricum destul de mică de apă pe care o primesc în timpul precipitațiilor. Speciile care nu s-au adaptat atât de bine condițiilor climatice locale apar cu densități mult mai scăzute - în pâlcuri, acolo unde iarba dominantă s-a eliminat în urma unui deranj localizat sau în urma unor furtuni puternice de vară.

Pe meleagurile noastre, însă, se găsesc comunități de pajiști mult mai complexe. Pe lângă faptul că acestea se află în zona de tranziție dintre regiunea de pădure și silvostepă (România aflându-se la confluența a cinci regiuni biogeografice), sunt influențate și de anumiți factori specifici, precum și de practicile seculare tradiționale, extensive de utilizare a peisajului.

Diversitatea speciilor din habitatele naturale și semi-naturale, stilul de viață al unor specii de plante (creștere și/sau înmulțire diferite, strategii specifice de supraviețuire în anotimpurile nefavorabile - iernile geroase, verile secetoase), obiceiurile de pășunat ale animalelor domestice, activitățile animalelor sălbatice care trăiesc în aceste habitate, precum și intervențiile periodice ale omului (cositul, curățarea pășunii) - toate influențează structura și evoluția pajiștilor noastre semi-naturale.
 

Despre echilibrul dinamic al pajiștilor

În cea mai mare parte, pajiștile sunt alcătuite din plante pereneplante cu rădăcini persistente, care trăiesc mai mulți ani. Dar oare cât sunt acestea de fixe? Plantele care fac parte din compoziția pajiștilor au sisteme de rădăcini ramificate care cresc de la an la an, formând o țesătură densă care străbate solul în toate direcțiile. Rădăcinile poartă muguri din care pot dezvolta lăstari dacă întâlnesc condiții favorabile (acces la lumină, nu au concurenți sau au găsit un pâlc bogat în nutrienți datorită excrementelor provenite de la animale).

Dumbăț (Teucrium chamaedrys) formând un pâlc compact (aparținând unui genet), cu numeroase tulpini-clone (module)

Cu toate că noi vedem tulpini separate deasupra solului (module), în sol acestea aparțin aceluiași exemplar (genet). Astfel, plantele caută întotdeauna pâlcurile cele mai potrivite pentru a dezvolta module, iar unde nu găsesc condiții prielnice, modulele pot muri, dar nu și genetul original.

Așa-numitele condiții optime diferă de la o plantă la alta. Unele cresc pe mușuroaie proaspete de furnici sau cârtițe, unde nu trebuie să concureze cu alte specii (precum cimbrișorul - v. foto), altele preferă acumulări de nutrienți - pe balegă de animale (pirul târâtor sau golomățul).
În locurile unde se pășunează des se răspândesc speciile cu țepi pe care animalele le evită (scaiul-dracului sau osul iepurelui). Astfel că, în umbra acestora, se pot dezvolta cu mai mult succes speciile pe care animalele le preferă. În apropierea vizuinelor prosperă specii tolerante la eroziune, precum jaleșul de câmp.

Acestea sunt doar câteva exemple care arată că bogăția de specii și diversele serii de deranjuri își găsesc un echilibru dinamic, în care speciile își schimbă mereu locul, colonizând mai întâi pâlcurile cele mai potrivite pentru ele. Acestui fenomen i se datorează diversitatea deosebită a pajiștilor noastre semi-naturale. Cel mai concludent exemplu este să privim aceste ecosisteme la o scară mică: pe doar 15 mp se pot întâlni uneori chiar și 60 de specii (sau chiar mai multe), organizate în mici pâlcuri sau micro-mozaicuri.

Pe pajiștile semi-uscate se pot observa pâlcuri ale unor specii care se întrețes și care alcătuiesc structura mozaicată a vegetației
Clocoticiul și grâul prepeliței sunt plante hemiparazitePlanta hemiparazită sau parțial parazitară nu se bazează în totalitate pe gazdă pentru nutrienții gata produși, luându-i doar din apa cu minerale, pe care o folosește pentru asimilația proprie. De aceea, speciile hemiparazite sunt capabile de fotosinteză - produc frunze verzi, în contrast cu cele holoparazite (sau total parazite), care de obicei sunt lipsite de clorofilă, fiindcă nu au nevoie să-și producă nutrienți organici., care parazitează preponderent specii de graminee. Reducând vigoarea de creștere a ierbii, speciile de flori pot prospera, asigurând sursă de nectar sutelor de insecte polenizatoare.

Reziliențacapacitatea unei comunități de a se reface în urma unui deranj, a unei intervenții sau a unei situații nefavorabile acestor habitate de pajiști față de plante invazive și reacția relativ rapidă a comunităților vegetale la schimbările mediului se datorează tocmai diversității și echilibrului dinamic.

Golurile din vegetație sunt rapid umplute de speciile comunității, în acest caz: studeniță, volbură, faptnic de câmp și bumbi
Suprautilizarea, transformarea pajiștilor în teren arabil, incendierile prea frecvente afectează acest echilibru dinamic. Speciile mai pretențioase dispar, speciile ruderaleplante care apar de regulă ca urmare a activității antropice, buruieni se răspândesc, solul se erodează, prin urmare scade productivitatea pajiștilor și calitatea serviciilor ecosistemiceServiciile ecosistemice sunt acele bunuri și servicii indispensabile vieții, pe care ecosistemele sănătoase le oferă în mod gratuit omenirii, de la cele mai simple (hrană, apă, fertilitatea solului, lemn) la cele mai complexe (polenizarea, stocarea dioxidului de carbon sau reținerea apei). Deteriorarea pe scară largă a ecosistemelor naturale, ca urmare a activităților omenești, poate afecta covârșitor capacitatea acestora de ne oferi aceste beneficii..
Share this post: