Îmbunătățirea politicilor de agro-mediu prin cercetări participative și incluziune civică

Mai multe pajiști, mai multe foloase!

Lucrăm împreună pentru o Europă verde

Proiectul este derulat de Asociația „Grupul Milvus” în parteneriat cu Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare și beneficiază de o finanțare în valoare de 224.587,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Viziunea noastră

svg divider

Viziunea noastră este să menținem pe termen lung patrimoniul natural și peisagistic al pajiștilor din România.


Proiectul nostru are ca scop protejarea pajiștilor naturale și semi-naturale, caracteristice pentru regiunile geografice ale României, și care de multe ori adăpostesc valori naturale deosebite.

Ce sunt pajiștile?

În accepțiunea mai largă a cuvântului, pajiștile reprezintă habitate cu vegetație ierboasă, fără arbori - de pildă pășuni și fânețe.

Legislația României (cf. OUG nr. 34/2013) definește pajiștile ca terenuri dominate de graminee perene (familie de plante cu inflorescență în formă de spic, cu tulpina păioasă și cu durată de viață lungă), folosite pentru furajarea animalelor domestice.

În lume
tipuri de pajiști

În România
tipuri de pajiști

Pajiști protejate din România
în situri Natura 2000

Clasificare

În funcție de originea lor, putem distinge:

Pajiști naturale: pustele ierboase (stepe, savane, prerii) din interiorul continentelor
Pajiști semi-naturale: provin din pajiști naturale mai reduse care s-au extins în urma activităților de păstorit
Pajiști artificiale (semănate): înființate pentru furajarea animalelor, parcuri, terenuri de fotbal ș.a.

Cum funcționează?

Pajiștile reprezintă unul dintre cele mai stabile ecosistemeUn ecosistem reprezintă o comunitate de organisme vii (plante, animale, bacterii - mediul biotic) care trăiesc în relație cu mediul lor abiotic (climă, sol, apă) și cu care interacționează sub forma unui sistem. de pe planeta noastră prin faptul că adăpostesc o mare diversitate de specii de plante și animale, între care, de-a lungul miilor de ani, s-a dezvoltat un echilibru dinamic cu legături complexe.

Află mai multe

Ce beneficii (ne) oferă?

Serviciile ecosistemice sunt acele bunuri și servicii indispensabile vieții, pe care ecosistemele sănătoase le oferă în mod gratuit omenirii, de la cele mai simple (hrană, fertilitatea solului, lemn) la cele mai complexe (polenizarea, stocarea dioxidului de carbon sau reținerea apei). Ele pot fi grupate în trei categorii, la care adăugăm și indicatorul de stare ecologică (de exemplu, biodiversitate).

Situația pajiștilor (pășuni și fânețe) în România

%
din suprafața țării (2018)
ha
pajiști am pierdut între 2007-2019
*Sursa datelor: Eurostat / FAOSTAT