Hírek

← Vissza

Hogyan fog kinézni Románia 2027-ben, ha nem lépünk most az agrár-környezetvédelem és a klíma érdekében?

None

Romániát fenyegeti az aszály, és az elkövetkező öt évre nincs hatékony alkalmazkodási stratégiánk az ilyen szélsőséges körülményekkel szemben.

Az új romániai KAP (Közös Agrár Politika) Stratégiai Terv (Plan Național Strategic, PNS) az EU véleménye szerint sem megfelelő!

Kánikula, szárazság, vízhiány...egyre súlyosabb következményekkel jár a mezőgazdaságban, nem a jövőben, hanem most. Ennek ellenére a Mezőgazdasági Minisztérium továbbra is azokat a gyakorlatokat készül támogatni, amelyek a klímaválságot erősítő vezető okok között vannak: a nagykiterjedésű monokultúrás művelést, az öntözőrendszereket, az intenzív mezőgazdaságot. A klímaválsággal szembeni egyetlen megoldást kínáló, vízmegtartást is elősegítő, környezetkímélő, extenzív gazdálkodást és a természetes tájelemek védelmét nem tekinti prioritásnak. Mindezt annak ellenére, hogy Románia óriási potenciállal rendelkezik a biogazdálkodást tekintve, biodiverzitása (még) különösen értékes EU viszonylatban és a mezőgazdasággal foglalkozók túlnyomó többsége kisgazda.

Az egészséges, állati eredetű táplálék jelentős forrása az extenzív állattartás, amely nemcsak a legkisebb energia használattal jár, de ugyanakkor a tradicionális és biogazdálkodás egyik formája is, mely a kisgazdák, és ezáltal a helyi közösségek megmaradását is biztosítja.

Ez megfelelő gyepgazdálkodást feltételez, ami ugyanakkor jelentős mértékben hozzájárul a klímavédelmi célokhoz is, hiszen a legelők és kaszálók felbecsülhetetlen értéket képviselnek vízmegkötő és széntároló képességük, erózió elleni védelmük, humusztermelésük és biodiverzitásuk révén.

Ennek ellenére a Románia által leadott új KAP Stratégiai Terv (PNS) nemcsak leegyszerűsíti a gyepekre igényelhető támogatásokat – csökkentett és a szántóföldekhez viszonyított jelentősen kisebb támogatási összegekkel, illetve régió specifikus intézkedések mellőzésével -, de limitálja a támogatható területnagyságot is. Az általunk is kifogásolt hiányosságokat az Európai Bizottság romániai PNS-vel kapcsolatos válaszlevele is kiemeli.

Annak ellenére, hogy szervezetünk részt vett a PNS konzultatív munkacsoportokban és javaslatokat fogalmaztunk meg a biodiverzitás és klíma célok jobb elérése érdekében, ezeket az új PNS összeállítása során teljes mértékben figyelmen kívül hagyták.

A Milvus Csoport 30 éves munkássága során értékes agrár-környezetvédelmi és természetvédelmi tapasztalatokat halmozott fel. Ezért kérjük a Mezőgazdasági Minisztériumtól, hogy vegye figyelembe a konzultációk során eljuttatott számos javaslatunkat. Hangsúlyozzuk mindezt, mivel égetően szükséges egy közösen kialakított, hatékonyabb stratégia az egyre súlyosbodó klímaválsággal szemben.

>> Hivatkozott dokumentumok

Megosztás: